Edge – När serverhallen hamnar vid mobilmasten och tillåter avancerade beräkningar i realtid

Den 9 juni, klockan 11:00-12:00, bjuder vi in medlemmar till årets fjärde tillfälle av seminariekonceptet Swedtrain Tech & Future. Med serien vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher.

Nätverks-edge i 5G näten möjliggör helt nya typer av tillämpningar. Med beräkning- och lagringskraft vid basstationen eller djupt inne i mobilnäten får vi en helt ny innovationsplattform som inte funnits förut. Slutanvändarutrustning är batteri- och beräkningsbegränsade samtidigt är molnet på internet långt borta i ms. En mängd applikationer är inte möjliga idag ex. avancerade XR/AR lösningar, reglering, AI eller spel på grund av hög latens (fördröjning end-to-end). Detta kommer vara möjligt med 5G och 6G och behövs för visioner som Metaverse som exempel.

I denna presentation beskriver Tor Björn Minde, Enhetschef RISE, vad nätverksedge är, hur det fungerar och vilka applikationer som vi kan komma att få se. Anmäl dig nu!

Kontakta oss för anmälan