Hjultillverkningen i Surahammar 150 år

Den 17 maj år 1866 levererades de första järnvägskomponenterna från Surahammars Bruk. Det var i tisdags alltså exakt 150 år sedan.

Den allra första leveransen den 17 maj gällde hjulaxlar, men kort efteråt levererades även de första järnvägshjulen och hjulparen.

Hjultillverkningen började byggas upp året innan, som en direkt följd av starka påtryckningar från Generaldirektör Carl Oscar Troilius vid Kongliga Styrelsen för Statens Jernvägstrafik, som saknade leverantörer som höll tillräcklig hög kvalitet.

Tillverkningen av hjul, axlar och hjulpar pågår efter 150 år fortfarande på bruksområdet i Surahammar, nuförtiden av Lucchini Sweden AB.

Och än idag rullar de flesta tåg i Sverige på hjul från Surahammar.

 

Den 11 juni kommer vi att ha ett Öppet Hus, se mer information här.