Höstmöte

Var med och påverka!

Välkommen att forma Swedtrains framtid på vårt höstmöte den 7 november! På två år har Swedtrain mer än fördubblat sitt medlemsantal. Det är en fantastisk utveckling och nu vill vi skapa en ännu starkare och mer dynamisk förening. Här är medlemmarnas röster och idéer avgörande.

Med hjälp av en workshop kommer vi att ta fram mål och aktiviteter för de kommande verksamhetsåren. Missa inte detta viktiga tillfälle att:

  • få direkt inflytande över föreningens riktning forma en förening som speglar ditt företags intressen
  • hjälpa oss att skapa realistiska och genomförbara planer
  • skapa en gemensam målbild som guidar oss framåt
  • nätverka och bli en del av gemenskapen

Program

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Workshop om Swedtrains mål och aktiviteter
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00  Formellt höstmöte inkl. diskussion och beslut av verksamhetsplan och budget 2024 (Se separat dagordning. Beslutsunderlagen skickas ut i god tid före mötet.)
16.00-17.00 Nya medlemmar

  • Scandicapital
  • Oxyfi
  • Ikos
  • U-lift

17.00 Mingel


Vi ser fram emot att träffa dig på höstmötet. Självfallet är även kollegor varmt välkomna, vidarebefordra gärna!

Plats och tid: 12.00-17.00, Teknikföretagens Branschgrupper, Storgatan 5, Stockholm
Anmäl dig nu!

Bästa hälsningar
Swedtrains kansli