Höstmöte med extra årsmöte och workshop med Trafikverket

Den 8 november bjuder Swedtrain in till ett höstmöte med ett extra årsmöte följt av en workshop med Trafikverket på temat Vad gör Trafikverket och hur utvecklar vi tillsammans järnvägen med nya lösningar?

Förmiddagen börjar med ett extra årsmöte och en presentation av nya medlemmar. Efter lunch har vi en workshop tillsammans med Trafikverkets avdelning för Forskning och Innovation. Vi avslutar självklart med ett mingel!

En formell kallelse till det extra årsmötet inkl. handlingar (bland annat för fastställande av nya stadgar) har skickats ut separat.

Program

10.00 Höstmöte – Extra årsmöte
Presentation av nya medlemmar

  • STHK, John Adolfsson
  • Certifer Solutions, Rafael Rahman
  • Artex, Björn Samenius
  • Vossloh, Bertrand Gryspeert

12.00 Lunch och mingel
13.00 Workshop med Trafikverkets Forskning och Innovation – vad gör Trafikverket och hur utvecklar vi tillsammans järnvägen med nya lösningar?
17.00 Mingel

Kontakta oss för anmälan

Foto: Gabriel Modéus/Swedtrain