Extra årsmöte

Onsdagen den 8 december, kl 13:30 kallas du som medlem till ett extra årsmöte för beslut om verksamhetsplanen 2022 och stadgeändringar samt för extra information.

Bifogat i kallelsen som skickats ut finns dagordning och handlingar till mötet.

Det extra årsmötet föregås av en gemensam jullunch. Efter det formella mötet följer presentationer – både av två nya medlemmar och en presentation om den forskning inom järnväg som pågår på det svenska forskningsinstitutet RISE.

Kontakta kansliet på swedtrain@tebab.com för anmälan.