Introduktion till SCIP-databasen

Den 11 maj, kl. 13.00 – 14.00 genomför vi på Swedtrain tillsammans med vår medlem Railify en introduktion om SCIP-databasen. Webinariet kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Under webinariet kommer vi att informera mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser som behövs göras.

För mer information om webinariet, vänligen kontakta swedtrain@tebab.com

Om webinariet

Den 5 januari 2021 trädde ett nytt lagkrav i kraft som handlar om rapporteringsplikt till SCIP-databasen. Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan. Regelverket är inte helt lätt att förstå och många har frågor kring hur man går till väga för att ta fram information och göra sin registrering. Dessa frågor belyser vi i det här webinariet.

Syftet med SCIP-databasen är att information om innehåll av SVHC-ämnen ska finnas tillgänglig under en varas hela livscykel, även då den blir avfall för att på så vis reducera mängden farliga kemikalier som går till materialåtervinning och bidra till en cirkulär materialomställning. För konsumenter innebär SCIP-databasen en ökad möjlighet att få information om produkter innehåller farliga kemikalier. SCIP-databasen syftar också till att uppmuntra till utfasning och substitution av SVHC-ämnen.

Substitueringen av farliga substanser är en självklar del av ett Ecodesign-perspektiv och webinariet kommer även lyfta hur man kan arbeta med Ecodesign för att förbättra sitt hållbarhetsarbete och undvika redovisningsskyldigheter i SCIP helt och hållet.

Webinariet vänder sig till företag som är medlemmar hos Swedtrain och som omfattas av krav på SCIP-registrering. Inga förkunskaper krävs för grundkursen.