Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem har vi identifierat ett behov av en gemensam vision för järnvägen. I rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” är målet att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050. För att uppnå detta krävs långtgående samverkan mellan myndighet, näringsliv och operatörer.

Välkommen till en eftermiddag med presentationer och diskussioner om Näringslivets godstransporter nu och i framtiden.

PROGRAM

Välkommen
Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna
Konkurrenskraft och spåren mot framtiden
Mats Hollander, Senior Advisor, Samhällskontakter, Green Cargo
Näringslivets transportbehov
Mats Erkén, vd ScandFibre Logistics AB
Presentation av rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter
Martin Sandberg, trafik- och infrastrukturstrateg, Sweco
Trafikutskottet om näringslivets godstransporter
Jessica Rosencrantz, vice ordförande Trafikutskottet (M) och Pia Nilsson, gruppledare Trafikutskottet (S).

Avslutande diskussion
Mingel

Moderator:

Thord Andersson, Handelskammaren Mälardalen.