Näringslivets godsvision – så får vi mer gods på räls

Pålitliga transporter är avgörande för att Sverige och svenskt näringsliv ska kunna stärka sin konkurrenskraft. För att stärka förutsättningarna för svensk konkurrenskraft, export och tillväxt behöver förutsättningar för att exportera gods på järnväg förbättras, men på vilket sätt?

Samtidigt kommer en betydande del av våra CO2-utsläpp från lastbilstransporter. En överflyttning av gods till järnväg och sjöfart är nödvändig för att få ner utsläppen, trots detta har inte järnvägstransporterna ökat. Hur kan vi tillsammans underlätta för godstransporter på järnväg? Seminariet inleds med att rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter, presenteras och diskuteras. På scen finns Sweco, som tillsammans med bland annat Swedtrain och Tågoperatörerna står bakom rapporten, logistikchefer och godsköpare från Älvsbyhus, Green Cargo, och Scandfibre. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med bland annat Lars Hjälmered (M) och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

Mer information finner du här