Järnvägsdagen 2022

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit? Under Järnvägsdagen 2022 kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken?

Program 29 november 2022

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Konferensen startar
• Välkommen med Ted Söderholm, vd Green Cargo, ordförande Tågföretagen, och Björn Asplund, Customer Director Alstom, ordförande Swedtrain
• Dagens moderator: Frida Zetterström
• Trender inom resande, John Hultén, K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
• Järnvägens utveckling och kombitrafikens potential, Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus KTH
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

10.30 Fikasponsras av VR Sverige

11.05 Konferensen fortsätter
• Unga spanar om framtidens transporter, Fredrika Brink, Josefin Odelstam och Matilda Rönkkö
• Teknikspaning, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige

12.00 Lunchsponsras av Railify

13.00 Konferensen fortsätter
• Effektivare underhåll med digitalisering och teknik, Bertrand Gryspeert, vd och Björn Östlund, styrelseledamot Vossloh Nordic Switch Systems
• Gruppdiskussion kring borden
• Panel trafikutskottet: Gunilla Svantorp (S), Patrik Jönsson (SD), Helena Gellerman (L), Maria Stockhaus (M), Linda Westerlund Snecker (V), Ulrika Heie (C), Daniel Helldén (MP) och Magnus Oscarsson (KD)
• Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
• Panel Mobility as a Service: Daniel Berg, Head of Business Development Technology Aimo, Haris Habul, direktör Division Tåg VR Sverige, Maria Signal Martebo, vd Alstom Transport Sverige, David Mothander, acting VP of Global Regulatory Affairs & Public Policy Bolt.

15.05 Fika

15.35 Konferensen fortsätter
• Hamnens roll i järnvägssystemet, Jens Larsson, Head of Public Affairs Göteborgs Hamn
• Panel Intermodalitet: Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, Erica Kronhöffer, hållbarhet- och kommunikationsdirektör Green Cargo, Fredrik Nordström, Corporate Business Development Director Dellner Couplers
• Gruppdiskussioner kring borden
• Reflektion Ted Söderholm, vd Green Cargo, ordförande Tågföretagen, och Björn Asplund, Customer Director Alstom, ordförande Swedtrain

17.00 Mingel

Läs mer om Järnvägsdagen här