Järnvägsdagen 2024

Den 20 november är det återigen dags för vår branschdag Järnvägsdagen på Sergel hub. Förra årets konferens blev en stor succé med över 200 deltagare! I år fokuserar vi brett där vi tittar på de dimensionerande faktorer som påverkar järnvägsbranschen, exempelvis tekniska standarder, industrins och försvarets transportbehov, kompetensförsörjning, klimatsäkring och tillväxtfaktorer.

Vill ni vara medarrangörer? Läs mer här!