Järnvägsdagen 2023

Spåra framtiden: 
Finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg


Sverige har en underhållsskuld på infrastruktur som når 100 miljarder kronor inom tio år. Lägg därtill kraftigt ökande landtransporter till och från Europa när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas 2029, energibrist, kraven att nå EU:s utsläppsmål, skyldigheter kopplade till ett NATO-inträde – och mycket, mycket mer.

Samtidigt investerar Sverige idag bara 0,7 procent av BNP i infrastruktur jämfört med drygt två procent 1970 och ligger därmed lägre än jämförbara länder.

Listan över vad som behöver rustas upp och byggas nytt är lång och en fungerande infrastruktur essentiell för inte minst vår stora och geografiskt utspridda basindustri och den starka nyindustrialiseringen i bland annat norra Sverige.

På årets Järnvägsdag diskuterar vi hur vi tillsammans – både snabbt och långsiktigt – kan bidra till att lyfta Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet med bland annat nya finansiella möjligheter och investeringsstrategier.

Swedtrain och Tågföretagen hälsar dig varmt välkommen till en dag för att bygga kunskap och nätverk!

Program

Kl. 9:00 – Introduktion
Frida Zetterström, dagens moderator

Kl. 09:05 – Välkommen!
Arrangörerna Monica Lingegård, vd SJ och ordförande Tågföretagen, och Björn Asplund, Customer Director Alstom Transport Sverige och ordförande Swedtrain, ramar in dagen.

Kl. 09:20 – Retrospektiv: Bakgrunden till dagens utmaningar och vad vi lärt oss
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och tidigare infrastrukturminister, Anders Åkesson, senior rådgivare Nordic PA, f.d. riksdagsledamot och tidigare vice ordförande i Trafikutskottet samt Nils Paul, infrastrukturexpert Svenskt Näringsliv, kopplar samman dagens utmaningar med orsaker och nya insikter.

Kl. 09:40 – Framtiden: Järnvägen som ryggraden i AB Sveriges transportsystem
Infrastrukturminister Andreas Carlson om samhällets möjligheter med en välutvecklad järnväg (digital hälsning).

Kl. 09:50 – Hur lyfter vi Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet
Paneldebatt med Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, Annika Winsth, chefekonom Nordea, Klas Nilsson, Director Group Communications Boliden, PM Nilsson, vd Timbro, Kristian Seth, produktivitetskommissionens huvudsekreterare.

Kl. 10:35 – Nätverksfika

Kl. 11:00 – Behövs en ny planeringsmodell för infrastruktur?
Partiernas trafikpolitiska talespersoner om hur vi säkrar de politiska besluten och hur vi borde planera utan att tappa helhetsbilden vid varje valrörelse. Med Ulrika Heie (C), Åsa Karlsson (S), Oskar Svärd (M), Linda W. Snecker (V), Magnus Oscarsson (KD), Per Bolund (MP), Helena Gellerman (L), Patrik Jönsson (SD).

Kl. 11:35 – Här & nu: Kan vi (snabbt) gräva där vi står?
Fredrik Bergström, Wikinarium, leder ett samtal om hur vi med hjälp av snabba åtgärder, teknisk innovation och smarta upphandlingsmetoder kan utnyttja befintliga medel bättre. Med Daniel Ljunglund, inköpsdirektör Trafikverket, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Jesper Westerberg, CPO Predge och Björn Östlund, styrelseledamot Vossloh Nordic Switch System.

Kl. 12:10 – Lunch

Kl. 13:10 – Alternativ finansiering: Överblick & exempel
En interaktiv session om erfarenheter och exempel på alternativ finansiering och organisation av infrastrukturprojekt i bland annat Sverige, Danmark och Norge. Med Åsa Almesjö, Managing Partner MW Group, Linus Eriksson, vd Öresundsbron, Christian Altmann, Head of Communications Nye Veier, Johan Nyström, konsult Infrasweden, Björn Hasselgren, senior advisor Trafikverket, Fredrik Bergström, vd Wikinarium.

Kl. 14:35 – Nätverksfika

Kl. 15:05 – EU-pengar som katalysator för alternativa finansieringsformer
Jonas Waidringer, forskare Högskola Borås, beskriver hur en svensk strategi för europeiska infrastrukturmedel (CEF) kan öppna upp möjligheter även för andra finansieringsformer.

Kl. 15:20 – Juridiska aspekter för nya finansieringsformer i Sverige
Martin Pekkari, partner Mannheimer Swartling, om juridiken som krävs för att bygga infrastruktur med icke-statliga medel.

Kl. 15:30 – I huvudet på en investerare
Pontus Norell, director EQT och Johan Medin, director Infranode, ger perspektiv på hur privata och institutionella pengar kan accelerera lämpliga projekt samt vilka faktorer som påverkar investeringsviljan.

Kl. 16:00 – En vision för svensk järnväg 
Den svenska järnvägsbranschen har påbörjat ett gemensamt arbete med att ta fram en vision för järnvägen. Målet är att definiera järnvägens roll i framtidens hållbara transportsystem och samhälle. Erik Herngren, framtidsforskare på Kairos Future, leder en interaktiv diskussion där alla bjuds in till att bidra.

Kl. 16:45 – Avrundning
Reflektion och sammanfattning med Monica Lingegård, vd SJ och ordförande Tågföretagen, och Björn Asplund, Customer Director Alstom Transport Sverige och ordförande Swedtrain.

Fr.om kl. 17:00 avslutar vi dagen med traditionsenligt branschmingel.

Med reservation för ändringar.

 

Läs villkoren här