Järnvägsdagen 2023

Spåra framtiden: 
Finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg


Välkommen till Järnvägsdagen 2023, Swedtrains och Tågföretagens årliga konferens som lyfter järnvägens potential, möjligheter och utmaningar. Årets tema kretsar kring finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg. Tillsammans med politiker, investerare och ekonomer tar vi oss an temat genom paneldebatter, kunskapshöjande presentationer och visionära diskussioner. Självklart har vi även gott om tid för nätverkande och mingel!

Få insikter och utbyt idéer inom bland annat:

 • Visionen för järnvägens roll i AB Sveriges transportsystem
 • Varför vi behöver lyfta Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet
 • Hur vi med hjälp av teknisk innovation och smarta upphandlingsmetoder kan utnyttja befintliga medel bättre
 • Finansieringsexempel från världen, Europa och Norden
 • Hur privata och institutionella pengar kan accelerera svenska infrastruktursatsningar
 • Är Norrlandsuppdraget vår möjlighet att i samverkan hitta alternativa finansieringsvägar?
 • Avgörande faktorer och lämpliga projekt för alternativa finansieringsformer
 • Juridiska och finansiella aspekter för nya finansieringsformer i Sverige
 • EU-pengar som katalysator för alternativa finansieringsformer

Medverkande är bland andra:

 • Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket
 • Daniel Ljunglund, inköpsdirektör Trafikverket
 • Annika Winsth, chefekonom Nordea
 • Hans Lindblad, ordförande i regeringens produktivitetskommission och f.d. riksgäldsdirektör
 • Pontus Norell, director EQT
 • Johan Medin, director Infranode
 • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och f.d. infrastrukturminister
 • Anders Åkesson, f.d. riksdagsledamot och f.d. vice ordförande i Trafikutskottet
 • Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
 • Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv
 • Jesper Westerberg, CPO, Predge
 • Björn Östlund, styrelseledamot Vossloh Nordic Switch System
 • Martin Pekkari, partner Mannheimer Swartling
 • Jonas Waidringer, forskare Högskola Borås
 • Erik Herngren, framtidsforskare, Kairos Future
 • Monica Lingegård, vd SJ och ordförande Tågföretagen
 • Björn Asplund, Customer Director Alstom Sverige och ordförande Swedtrain
 • Trafikpolitiska talespersoner
 • TBD, Nye Veier

Fullständigt program och fler talare tillkommer.