JBS Forskning- och Innovation

JBS har tagit fram en Forsknings- och utvecklingsagenda för Järnvägsbranschen. Vi bjuder nu in till en gemensam dag för att ta nästa steg i detta arbete.

Under förmiddagen kommer vi att presentera vad som har hänt sedan agendan togs fram samt få ta del av information om olika forskningsprogram (t.ex SNS, Closer, InfraSweden och Formas).

Eftermiddagen ägnar vi åt gemensamt workshopsarbete där målet är att vi ska ta nästa steg genom att behovsägare, finansiärer och forskare tillsammans identifierar förslag till konkreta forskningsprojekt.

Program JBS FoIdag 190527