JBS – hearing om forsknings- och innovationsagendan för järnvägen

Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) bjuder in till hearing och diskussion om arbetet med förslag till en forsknings- och innovationsagenda för järnvägen

Under dagen får din organisation möjlighet att komma med inspel till förslag på agendan. Ni får också möjlighet att bidra till den fortsatta processen.

Anmälan senast den 18 augusti till ulrika.dietrichson@vti.se , för planering av lunch fika mm, då även specifika önskemål och eventuella allergier lämnas.

Moderator: Maria Parent Kommunikationschef på Alstom transport

Dagordning

  • 9.00-9.30 Fika
  • 09.30 Välkommen och kort presentation av JBS, Kent Johansson, ordförande JBS styrelse
  • Beskrivning av utkast till forsknings- och innovationsagenda, Mattias Viklund
  • Inspel från respektive part
  • 11.30-14.00. Workshops, Tema: nästa steg. Kan vi gemensamt arbeta fram förslag på större FoI-satsningar som bör prioriteras?
  • 12.00-13.00 Lunch
  • Workshop fortsättning
  • 14.00-15.00 Gemensam sammanfattning, reflektion och förslag till slutsats
  • 15.00 Avslutande fika

Välkommen!