JBS Resultatkonferens

Den 7 maj genomförs JBS Resultatkonferens 2019. Det blir en spännande dag med mycket innehåll.

Några av punkterna på agendan är att få svar på frågorna;

  • Hur går det med den gemensamma satsningen för att få tågen att gå i tid?
  • Vet vi att vi får medarbetare med rätt kompetens inom branschen i framtiden?
  • Varför är det viktigt för samhället med en konkurrenskraftig och väl fungerande järnväg?

Moderator under dagen är Catharina Elmsäter Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier.
För mer information se: JBS hemsida