JBS Resultatkonferens 2018

Fokusområden utvärderas vid JBS resultatkonferens

Efterfrågan på en väl fungerande järnväg är hög och en viktig nyckel till framgång är att branschen samverkar. Den 21 mars redovisas resultaten av branschens samarbete under det senaste året.

JBS, Järnvägsbranschens Samverkanforum, bildades 2016 och består av drygt 70 representanter ifrån järnvägsbranschens alla delar, infrastruktur, tågoperatörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Syftet med JBS är att skapa samsyn kring prioriteringar för att driva på det förbättringsarbete som rör järnvägssystemets funktion och förnyelse.

Under 2017 har JBS prioriterat nedan områden:

  • Tillsammans för tåg i tid (TTT)
  • Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)
  • Stärkt branschsamverkan

Läget inom respektive fokusområde kommer att presenteras på resultatkonferensen.

 

Program – Thursday 01 January