JBS Resultatkonferens

Resultatkonferens, JBS – Järnvägsbranschens samverkansforum är en samlad konferens om de resultat som uppnåtts inom forumets arbete för punktlighet, robusthet och kapacitet.

Förväntningarna är stora på en väl fungerande järnvägstrafik och trafiken på järnvägen har ökat kraftigt. Detta medför behov av förbättringar och förnyelse av järnvägssystemets funktion. Vid konferensen möts organisationer, företag, myndigheter, politik och akademi som på olika sätt arbetar med det svenska järnvägssystemet.

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har etablerats av järnvägens aktörer för att uppnå konkreta resultat i utvecklingen av järnvägen. Tillsammans i branschen ska vi öka robusthet, punktlighet och järnvägsbranschens konkurrenskraft. Vi vill stärka förtroendet för järnvägen och resenärers och godstransportköpares syn på tåg som ett attraktivt rese- och transportalternativ.

Dagens moderator: Niclas Härenstam, SJ

Program – Tuesday 21 March

09:00

Registrering, mingel och fika

Visa mermindre
10:00

Välkommen

– JBS ordförande Kent Johansson

Vi arbetar tillsammans för att nå resultat
– JBS styrelse: Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket och Jan Kilström, VD
Green Cargo
Vad tycker kunderna om järnvägssystemet?
– Per Bondemark, ordförande Näringslivets transportråd och Christina Axelsson, ordförande Resenärsforum
Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Resultatredovisning från JBS program

Resultatredovisning från JBS program

  • Tillsammans för tåg i tid (TTT)
  • Stärkt branschsamverkan
  • Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)
Summering av dagen och framåtblick
– JBS styrelse; Crister Fritzson, VD SJ och Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen
– Statssekreterare Mattias Landgren, Näringsdepartementet
Visa mermindre
16:00

Avslutning

Visa mermindre