KTH Järnvägsgruppens seminarium 2017

Onsdagen den 17 maj  äger Järnvägsgruppens årliga seminarium rum på KTH. Temat i år är Framtidens infrastruktur och transporter – utmaningar och möjligheter i den nya nationella transportplanen för 2018-2029

Regeringen har i den infrastrukturproposition som lämnades till riksdagen under hösten 2016 angett flera prioriterade samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll. Utmaningarna är:
* Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
* Investeringar för ett ökat bostadsbyggande.
* Förbättra förutsättningarna för näringslivet.
* Förstärka sysselsättningen i hela landet.
* Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter.
* Ett inkluderande samhälle.
Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på framtidens infrastruktur och transporter och de utmaningar och möjligheter som finns.

Här hittar du programmet för KTHs seminarium.