Järnväg under vårvintern.

Öppet styrelsemöte

Den 9 mars, 13:00-16:30 är det dags för årets första (digitala) öppna styrelsemöte i Swedtrain. Med oss har vi även två myndigheter för att presentera och diskutera aktuella och viktiga frågor för branschen.

Myndigheterna vill även ha din input – Vad har du för inspel och synpunkter på EUs strategier och utrullningen av ERTMS?Anmäl dig nu för att vara med och påverka föreningen samt dela vad som händer i branschen.

Program

13:00-15:00 Öppet styrelsemöte, inkl. diskussioner om vad som händer i branschen

Paus

15.15-16.30 Presentationer 

  • Arbetet med tidplanen för utrullning av ERTMS Christian Löf, Nationell Planering, Programchef uppgradering järnväg, Trafikverket
  • EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet samt det europeiska järnvägsåret 2021 Maria Jäderholm, Utredare, Sektion spårtrafikregler Väg- och järnväg, Transportstyrelsen

För anmälan kontakta swedtrain@tebab.com