Öppet styrelsemöte med Försvarsmakten och studiebesök på BS Verkstäder

Den 8 februari bjuder vi in medlemmar till Falköping för ett studiebesök hos vår medlem BS Verkstäder på deras produktionsanläggning. Vi inleder med en lunch och ett värdefullt besök av Överstelöjtnant Per-Ove Norell, Försvarsmaktens främste företrädare transporttjänst, Samverkansofficer Trafikverket som kommer berätta om Sveriges militära behov som akut uppstått med anledning av omvärldsläget. Vi avslutar med ett öppet styrelsemöte!

Program

11:30 – 12:15 Lunch
12:15 – 13:15  Sveriges militära behov som akut uppstått med anledning av omvärldsläget – Överstelöjtnant Per-Ove Norell, Försvarsmaktens främste företrädare transporttjänst, Samverkansofficer Trafikverket
13:15 – 14:45 Studiebesök
14:45 – 17:00 Öppet styrelsemöte
17:00 Avslutning

Självklart kommer vi hinna med att fika också.

Om BS Verkstäder

BS Verkstäder grundades 1978 och arbetar idag med livstidsförlängning och underhåll av järnvägsfordon. Produktionsanläggningen i Falköping består bland annat av ett rundstall med 24 platser, en huvudverkstad med två 120 meter långa spår och ett 600 meter långt provspår på bangården. Välkomna på en inspirerande rundvandring!

Anmälan senast den 2 februari, resa och eventuellt boende bokas och bekostas själva av deltagarna.