Seminarium: Bli en vinnande anbudsgivare i offentliga upphandlingar

Den 11 oktober kl. 16:00-17:00 bjuder vi tillsammans med vår medlem RosholmDell Advokatbyrå in medlemmar i Swedtrain till ett digitalt seminarium på temat offentliga upphandlingar. Under seminariet får du bland annat veta mer om hur upphandlingsdokument kan förstås och hur ett vinnande anbud bör utformas. 

Offentlig sektor gör årligen upphandlingspliktiga inköp för drygt 800 miljarder kronor vilket står för ca en sjättedel av Sveriges BNP. 2021 annonserades ungefär 80 järnvägsrelaterade upphandlingar, såsom kollektivtrafik på järnväg, kringtjänster för järnväg, delar och utrustning för järnvägslok och järnvägar, reparation och underhåll för järnväg, järnvägsmateriel, järnvägsingenjörstjänster mm. Dessa kan vara av intresse för Swedtrains medlemmar och är ofta av ett stort värde. Att delta i upphandlingar är ofta komplext och kräver ett brett spektrum av kompetens. Det är inte heller ovanligt att offentliga upphandlingar överprövas av anbudsgivare.

Med rätt kunskap om att utforma ett vinnande anbud finns en god möjlighet att göra fler och bättre affärer. Nytillkommen lagstiftning och domstolspraxis innebär även att anbudsgivare behöver agera mer aktivt under en anbudsprocess samt i samband med en eventuell överprövning.

Martin Dell och Christian Nilsson arbetar i RosholmDells verksamhetsgrupper för järnväg och kollektivtrafik samt offentlig upphandling. Martin och Christian kommer bland annat gå igenom:

  • Hur upphandlingsdokument kan förstås
  • Hur ett vinnande anbud bör utformas
  • Möjligheter till dialog mellan leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter
  • Hur anbudsprocessen ska hanteras för att inte omöjliggöra överprövningar

Martin Dell
Martin är delägare på RosholmDell Advokatbyrå och har 20 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning med starkt fokus på offentlig upphandling samt järnväg och kollektivtrafik. Martin och hans team bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Martins biträde till kunder omfattar bland annat formulering av förfrågningsunderlag, administration av upphandlingen och hela fråge- och svarsprocessen, samt konkreta frågor kring kvalificering, utvärdering och tilldelning. Martin hjälper även kunder med strategisk rådgivning vad gäller val av förfarande, utvärderingsmodeller och kvalificeringssystem. Vidare har Martin en omfattande erfarenhet avseende överprövningar och sekretessprövningar. Förutom detta har Martin också gedigen erfarenhet av kommersiella avtal, aktiebolagsrätt, investeringar och företagsöverlåtelser.

Christian Nilsson
Seniora juristen Christian Nilsson har arbetat under många år på Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus) och har där specialiserat sig inom offentlig upphandling. Framför allt är Christian specialist inom ramavtalsupphandlingar, och de utmaningar som kan uppstå – dels vid ramavtalsupphandlingarna, dels vid de många avropen från ramavtalen. Christian har även drivit framgångsrika processer i överprövningar av upphandlingar av Adda Inköpscentral.


Kort om RosholmDell
Sedan 2011 bygger vi på RosholmDell en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar högkvalitativ Användbar Juridik. Vi arbetar utifrån LEAN-principer för att fokusera på det som är användbart och värdeskapande för våra kunder. Vi strävar efter att göra våra kunder framgångsrika genom effektiva och användbara lösningar som är anpassade för kunden, oavsett ärendets komplexitet. Det gör vi genom ett prestigelöst samarbete med kunden i fokus. Vi är cirka 30 medarbetare. Vi är också Sveriges enda advokatbyrå med uttalad inriktning mot järnväg och kollektivtrafik.

Kontakta oss för anmälan