Seminarium KTH Järnvägsgrupp

Onsdagen den 25 kommer Järnvägsgrupppens årliga seminarium äga rum på KTH. Temat i år är Höghastighetsbanor i Sverige – Utmaningar och möjligheter.

 • 13:00 – Registrering, frukt och förfriskningar.
 • 13:15 – En ram för seminariet. Professor Sebastian Stichel, Föreståndare KTH Järnvägsgruppen.
 • 13:25 – Sverigeförhandlingen – en lägesrapport. Här står vi idag. Niklas Lundin, huvudsekreterare.
 • 13:50 – Trafikverkets program för höghastighetsbanor. Utmaningar och möjligheter. Höghastighetsbanornas ekonomi Peter Uneklint, programchef.
 • 14:25 – Höghastighetsbanornas finansiering och ekonomi. Byggindustrins perspektiv – Lars Redtzer, infrastrukturansvarig, Sveriges Byggindustrier,
 • 14:40 – Kaffe.
 • 15:10 – Hur vill operatörerna trafikera de nya höghastighetsbanorna? Pär Helgesson, chef på Project Management Office, SJ AB.
 • 15:35 – Ballast- or slab track? What would be the best choice for the new high-speed lines in Sweden? Dr. Stefan Marschnig, Technische Universität Graz, Austria.
 • 16:00 – Moderna höghastighetståg och dess samverkan med infrastruktur och klimat. Professor Evert Andersson, KTH Järnvägsgruppen.
 • 16:25 – Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: Sebastian Stichel.
 • 17:00 – Seminariet avslutas. Eftersits med tillfälle till informella samtal.