Railway woman

Swedtrain Tech & Future med Flexiwaggon

Torsdag 18 mars, 11:00-12:00, har vi glädjen att bjuda in våra medlemmar till det andra webinariet i vårt nya seminariekoncept Swedtrain Tech & Future. Registrera dig redan nu! 

Teknik för smidiga godstransporter…

I det nya seminariekonceptet vill Swedtrain lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med talare både från vår och andra branscher.

Till det andra webinariet har vi bjudit in Flexiwaggon som utvecklar järnvägsvagnar för transport av lastade långtradare. De kommer berätta mer om tekniken bakom innovationen, som är en ny typ av vagn för lastbilar, och hur den fungerar. Hur gick de från idé till verklighet och hur arbetar de för att försöka komma in med en ny idé på marknaden?

Flexiwaggon

Flexiwaggon grundades år 2000 och utvecklar järnvägsvagnar för transport av lastade långtradare. På så sätt flyttas tung trafik från väg till järnväg, samtidigt som last mile-transporter underlättas.

 

Kontakta oss för anmälan