SWEDTRAINs höstmöte 2016

Swedtrains medlemmar välkomnas till årets höstmöte där vi går igenom årets verksamhet men också blickar framåt. Vi kommer bland annat att få lyssna till våra järnvägsexperter inom forskarvärlden, vad jobbar dom med och vilka innovationer kan vi vänta oss i framtiden?

I samband med höstmötet kallar styrelsen även till ett extra årsmöte för att välja en ny ordförande.

Varmt välkommen till Swedtrains höstmöte 2016!