Swedtrains höstmöte 2017

Swedtrains medlemmar välkomnas till årets höstmöte där vi går igenom årets verksamhet men också blickar framåt. Vi kommer att presentera arbetet som gjorts med att ta fram en Forsknings och Innovationsagenda för Järnvägsbranschen samt besluta om budget & Verksamhetsplan 2018.

Ladda ner dagordningen här: Inbjudan höstmöte 2017 SWEDTRAIN

Varmt välkommen till Swedtrains höstmöte 2017!