Vårmöte

Varmt välkommen till Swedtrains vårmöte 2024!

Program

12:00 Lunch

13:00 Årsmöte, se separat agenda. Beslutsunderlagen skickas ut per mejl före mötet.

14:00 Presentation av examensprisvinnare

14:30 Fika

14:50 Nya medlemmar presenterar sig: MPA Måleriproduktion och Rise

15:10 Branschorganisationen Swerig presenterar sig

15:30 Samtal med Trafikverkets underhållsdirektör Malin Holen om förutsättningarna för en bättre dialog med vår bransch.

Vi utforskar hur förslagen i inriktningsunderlaget om fler funktionella upphandlingar, kraven från regeringen på snabbare implementering av ny teknik och innovationer i spåret, samt Trafikverkets omorganisationer påverkar dialogen med branschen.

16:30 Mingel på terrassen med utsikt över Stockholms takåsar!

Anmälan

En inbjudan har gått ut till alla medlemsföretag. Har du inte fått inbjudan? Kontakta Marcus Nilsson.