Vårmöte 2021

Den 20 maj, 10:00-12:00 är du som medlemsrepresentant inbjuden att delta på Swedtrains vårmöte, bestående av ett medlemsmöte och ett föreningsmöte.

Efter det formella mötet kommer vi presentera vinnaren av Swedtrains examenspris 2021 som också presenterar sitt examensarbete. Dessutom får vi höra mer om vår nya medlem Solberga Station.

På eftermiddagen är alla inbjudna att delta på KTH Järnvägsgruppens vårseminarium!

Kontakta kansliet för anmälan samt för att ta del av dagordning och handlingar.