Swedtrains årsmöte och efterföljande seminarium om ERTMS

Den 24 maj, 10:30-16:30 är Swedtrains medlemmar välkomna på årsmöte med efterföljande seminarium om ERTMS.

Förmiddagen börjar med ett årsmöte och en presentation av årets examensprisvinnare. Efter en gemensam lunch följer presentationer av nya medlemmar. Slutligen har vi bjudit in flera talare på temat ERTMS från Trafikverket, WSP, Alstom och Hitachi Rail. Vi avslutar med ett mingel!

Anmäl dig redan idag, antalet platser är begränsat.

Inbjudna talare på temat ERTMS

Christian Löf, Programchef för Uppgradering järnväg, Trafikverket
Michael Fransson, Senior Advisor, WSP
Henrik Engströmer, ERTMS Sales manager, Alstom
Frédéric Bernaudin, Vice President, French Innovative project, Hitachi Rail

Program

10.30 Årsmöte
11.30 Presentation vinnare Swedtrains examenspris
12.00 Lunch
13.00 Presentation av nya medlemmar

  • Midwaggon
  • Motion Control
  • PROSE

14.00 Utrullningen av ERTMS i Sverige, Christian Löf, programchef för Uppgradering järnväg, Trafikverket
14.35 ERTMS – vad händer i Europa?, Michael Fransson, Senior Advisor, WSP
15.05 Fika
15.30 ETCS Hybrid nivå 3 och ökning av kapacitet i järnvägen, Henrik Engströmer, ERTMS Sales manager, Alstom
16.00 Perception a key asset for ATO, Frédéric Bernaudin, Vice President, French Innovative project, Hitachi Rail
16.25 Avslutning
16.30 Mingel

Kontakta swedtrain@tebab.com för anmälan.

Foto: Alstom