Trafikanalys: Framtidens marknad för godstrafik för järnväg

Trafikanalys bjuder in Swedtrains medlemmar till webbinarium om framtidens marknad för godstrafik för järnväg:

Godstrafik med järnväg kan ses som ett viktigt inslag i den pågående klimatomställningen i Sverige och inom EU. Både inom EU och i den nationella transportpolitiken finns målsättningar om att en större del av godset bör gå på järnväg i stället för lastbil. Trots det står järnvägen endast för en mindre andel av det transporterade godset i både Sverige och EU.

Järnvägsexperterna Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt har därför anlitats för att beskriva utvecklingen och titta närmare på orsakerna för att det ser ut som det gör. I uppdraget har legat att analysera järnvägsgodsmarknadens framtida potential i ett femtonårsperspektiv.

Under webbinariet får vi en presentation av resultatet av detta arbete tillsammans med en rad förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det kommer också att finnas tid för frågor och funderingar.

Rapporten hittar du här på webbplats: Framtidens marknad för godstrafik med järnväg – Marknad, konkurrens och teknisk utveckling samt framtida potential i Sverige och Europa  

Anmäl dig här: www.trafa.se/godswebbinarium

Välkomna till Trafikanalys’ webbinarium!