Swedtrain engagerar sig för översyn av tågteknikerutbildning inom Järnvägscollege

År 2022 startade Trafikverket i samverkan med övriga parter i järnvägsbranschen Järnvägscollege, ett fyraårigt pilotprojekt för samordning av järnvägsutbildningar och framtagande av kvalitetskriterier.

Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från Trafikverket, Swedtrain, Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik, SEKO, Byggföretagen, Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Under våren 2023 inledde Järnvägscollege ett arbete för att ta fram kvalifikationskrav och utbildningsplan för bristyrket signaltekniker. Ett förarbete har nu inletts för att göra samma sak för tågtekniker och Swedtrains medlemsföretag med behov och kunskap inom området bjuds in att delta i arbetet.

Vill du vara med? Varmt välkommen att kontakta Swedtrains kansli på kansliet@swedtrain.org!