Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Trots att järnvägsbranschen redan sysselsätter tiotusentals personer behöver vi bli fler. Det är en bransch att växa och utvecklas i.

Swedtrain Internship Program

Swedtrain Internship Program initierades med syftet att attrahera unga till en bransch som är fylld med spännande möjligheter inom alla områden, från tekniska utmaningar till stora samhällsfrågor.

Under sommaren erbjuder vi en grupp studenter att tillsammans arbeta på våra medlemsföretag i ett betalt internship. I programmet medverkar både konsult-, produktions- och underhållsföretag, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen. Som praktikant får man arbeta med flera olika tågprojekt. Man kan exempelvis få medverka vid felsökning i underhållsdepå, göra analyser, testa på konsultrollen, sammanställa rapportunderlag och bidra med förslag till effektivisering.

Är du student och vill veta mer om vårt internship?

Anmäl dig till vår maillista för att få information om våra aktiviteter för studenter.

Examenspristävling

Sedan 2002 har Swedtrain arrangerat en examensarbetstävling som syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska universitet och högskolor. Studenter som gjort examensarbeten, med järnvägsinriktning, vid svenska universitet och högskolor bjuds in att delta i tävlingen som har en prissumma på 15 000 kronor.

Under våren 2022 mottog Swedtrain rekordmånga välskrivna bidrag till examenspristävlingen. Vinnaren utsågs av en jury bestående av Swedtrains Forsknings- och Utvecklingskommitté. Vinnare av årets examenspristävling är Bastian Schick med bidraget ”A digital test bench for Pneumatic Brakes – Simulating the Braking Behaviour of Freight Trains.”

Vill du veta mer om det vinnande bidraget så kan hela rapporten läsas här.

Om Swedtrain

Swedtrain är branschorganisationen för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg.