Digital Tvilling AB

Digital Tvilling AB är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar programvara i syfte att stödja kollektiv intelligens och överbrygga organisatoriska mellanrum. Det gör vi genom att skapa digitala representationer av komplexa system – så kallade digitala tvillingar.

För oss människor är det omöjligt att med våra mänskliga egenskaper överblicka stora, komplexa system. Det svenska järnvägsnätet är ett exempel på ett sådant. Genom att skapa digitala tvillingar av samband och system kan vi bättre förstå verkligheten som den är. Vi tror att förståelse är det första steget mot förbättring och delar Swedtrains vision om att arbeta för en hållbar järnvägsindustri.

Kontakt