Indheater AB

En av de största källorna till inställda och försenade tåg på vintern är oftast väderrelaterade problem i växeldriften. Snö och is i växlarna resulterar i störningar av funktion att styra växlarna; detta leder i sin tur till att tågtjänster blir drabbade vilket orsakar betydande kostnader. Indheater, med sin induktionsteknik och avancerade styrteknik, erbjuder ett effektivt och funktionellt säkert system.

Generation 3

Nytt för generation tre är förutom element som tål en ännu tuffare miljö, är även ett styrsystem som till fullo nyttjar elementens potential att ladda upp och lagra värmeenergi för smältning under tid. Styrning kan ske på flertalet parametrar, såsom luft- och rältemperatur, samt växelns position, för att fokusera värmen till den del av växeln som behöver den mest. Detta bidrar till att ytterligare sänka energiförbrukningen.

Testresultat

Från vintertesterna 2021–22, se rapport på https://indheater.com/news/392/ I testet jämfördes indheater med trådvärme under samma förutsättningar. Resultat efter det senaste vintertestet visar att minskningen av energibehovet i en normalstor växel (1:9) är ca. 70% med indheater, jämfört traditionell trådvärme. Vad gäller energibesparingen ser vi ytterligare möjligheter att minska energiförbrukningen beroende på växelns storlek samt en mer aktiv styrning baserat på väderstatus

Kontakt

  • Företagsnamn: Indheater AB
  • Webbplats: indheater.com
  • Besöksadress: Regattagatan 22 B
  • Postnummer och ort: 723 48 Västerås
  • Kontaktperson: Reidar Lindskog
  • Telefon: 070-431 10 00
  • E-post: reidar.lindskog@indheater.com