Järnvägsgruppen KTH

KTH Järnvägsgruppen är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med mer än 20 års erfarenhet. Järnvägsgruppen består av nio forskargrupper som var och en representerar ett eller flera ämnesområden som tillsammans i princip omfattar alla kompetenser inom järnvägsområdet.

Denna unika organisation kan genomföra stora forskningsprogram i samarbete med våra partners, som inte bara omfattar tekniska aspekter utan även kommersiella, t.ex. marknadsanalys.

Genom åren har KTH Järnvägsgruppen strävat efter att förbättra järnvägen och har varit delaktig i omfattande konceptstudier, som t.ex. Gröna Tåget. Alla dessa projekt syftar till att effektivisera järnvägstransporter och öka järnvägens konkurrenskraft jämfört med andra transportmedel.

Kontakt