Nordic Transportation Advisory AB

NTA är ett konsult- och rådgivningsföretag som främjar hållbart resande och järnvägens konkurrenskraft. Vi är verksamma inom järnvägssektorn och vår tyngdpunkt ligger inom spårfordon och trafik. Vår styrka är kombinationen av teknisk detaljkunskap och helhetssyn i form av projekt- och programledning. Vi har mångårig erfarenhet inom teknikområden kombinerat med projektledning av stora komplexa projekt. Våra rådgivare brinner för järnvägssektorn där vi genomför våra uppdrag med passion för en hållbar morgondag!

Kontakt