Predge AB

Predge AB

Predge – Enabling smart maintenance & operational decisions through predictive edge.

Vi erbjuder våra kunder analystjänster som predikterar återstående livslängd på komponenter och system. Genom att analysera tillståndsdata från olika källor som exempelvis wayside detektorer, ombordsystem och information från underhållsverkstäder ger vi våra kunder kunskap om när underhållsåtgärder måste utföras för att undvika driftstopp och hur de kan optimera sina underhållskostnader.

Vi använder oss av AI och ML kombinerat med fysikalisk modellering vilket gör att vi har hög tillförlitlighet och träffsäkerhet i prediktionerna.

Predge är ett spin-off företag från Luleå Tekniska Universitet och är idag globalt verksamma inom järnvägssektorn.

Kontakt