PROSE AB Logo

PROSE AB

PROSE konstruerar morgondagens mobilitet. Vi vill tillgodose världens växande behov av att transportera människor och varor i transportsystem som är säkra, ekonomiska, bekväma, underhållssnåla och miljövänliga. När vi uppfyller dessa behov varje dag förtjänar vi vår plats som den ledande partnern inom rörlighetsteknik.

Vårt kärnmål är att leverera rätt lösning. I tid. Varje gång. Vi har den kompetens som krävs. Vår expertis inom järnvägsteknik och vår förståelse för varje kunds verksamhet och behov gör det möjligt för oss att konsekvent föreslå och leverera den lämpliga lösningen. Vår närhet till våra kunder över hela världen gör att vi kan samordna och utföra projektuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Kontakt