Railify logotype

Railify AB

Grunden för framtidens mobilitet skapas av Järnvägen.

Vi på Railify känner ett stärkt ansvar för att säkerställa att Järnvägen attraherar fler passagerare och mer gods i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Genom att analysera kundens specifika utmaningar genom hela värdekedjan kan vi skapa unika lösningar och resurser anpassade efter järnvägens kritiska processer och funktioner. För oss är det allra viktigaste att driva kunden framåt på ett strukturerat och effektivt sätt, samtidigt som vi ökar kompetensen och förmågan framgent inom hela branschen.

På Railify finner du seniora konsulter med mycket lång erfarenhet av nationella och globala järnvägsfrågor arbetandes tätt tillsammans med nya aspiranter inom verksamhetsområdet. Järnvägen erbjuder alla de möjligheter som krävs för att skapa hållbara transport- och kommunikationssystem. Railify förenar branschens krafter för att se till att vi når dit redan idag.

Kontakt

  • Företagsnamn: Railify AB
  • Adress: Mäster Samuelsgata 60
  • Postnummer och postort: 11 121, Stockholm
  • Webbplats: railify.se
  • Kontaktperson: Anders Jenry
  • Telefon: +46705985069
  • E-post: anders.jenry@railify.se