Railway Metrics and Dynamic AB

RMD utvecklar och levererar realtidsövervakning av järnvägsinfrastruktur, lok och vagnar med hjälp av en realtidssensor (som kallas PMU), som installeras på undre delen av järnvägsfordon eller på strömavtagare (pantografer).

RMD är först ut att erbjuda ett heltäckande system som analyserar och övervakar tågens prestanda, positionering samt all infrastruktur relaterad till järnvägen. Med hjälp av patenterad teknologi och avancerade algoritmer och AI, kan RMD förutsäga och upptäcka skador eller underhållsbehov på järnvägsfordon, spår och växlar, signalsystem och kraftledningar.

RMD är ett svenskt företag som har funnits sedan 2011. Bolaget har fem anställda och mycket starkt förankring i den svenska järnvägsbranschen.

Kontakt