REWSON AB

Rewson är ett svenskt ingenjörsföretag som bland annat erbjuder kompletta lösningar inom väderskydd och screening. Våra lösningar innebär bättre arbetsklimat, lägre energiförbrukning för fastighetsägare, samt möjlighet att avdela och ”förlänga” servicehallar för tåg.

Vi har egen designavdelning och tillverkning samt montage och service, vilket gör att vi följer kunden under hela resan.
Våra lösningar styrs med ett knapptryck från manövreringsskåpet eller från appen i operatörens mobil.
Vi är ensamma i världen om att ha en EX-anpassad tätning vilken gör att man kan installera och använda en kort målarbox i en stor lokal där båda avdelningarna kan arbeta samtidigt.

Kontakt

  • Företagsnamn: REWSON AB
  • Adress: Bettorpsgatan 10
  • Postnummer och ort: SE-703 69 Örebro, Sweden
  • Webbplats: rewson.com
  • Kontaktperson: Peter Olsson
  • Telefon: 073-0843058
  • E-post: peter.olsson@rewson.com