RISE Research Institute of Sweden AB

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Kontakt

  • Företagsnamn: RISE Research Institute of Sweden AB
  • Adress: Brinellgatan 4
  • Postnummer & Ort: 50115 Borås
  • Webbplats: ri.se
  • Kontaktperson: Marvin Damschen
  • E-post: marvin.damschen@ri.se