Rosholmdell Advokatbyrå AB

RosholmDell är en affärsjuridisk advokatbyrå som levererar det vi kallar för ”Användbar Juridik”. Användbar Juridik betyder utöver att vår rådgivning ska hålla den högsta kvalitetsnivån även att alla produkter ska vara effektiva samt individuellt anpassade för kunden. Genom att vara kompromisslöst kund- och produktfokuserade hjälper vi våra kunder att vara framgångsrika. Byråns kompetensgrupp ”Tåg och kollektivtrafik” leds av Martin Dell, en av Sveriges främsta jurister inom järnväg- och kollektivtrafikrätt. Martin och hans team har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder med juridiska frågor kopplat till järnväg och kollektivtrafik. Vi bistår våra kunder bland annat vid frågor kopplat till offentlig upphandling men också vid köp, hyra, finansiering och leasing av lok, motorvagnar och godsvagnar, vid infrastrukturprojekt samt med diverse löpande driftsfrågor. Byrån har även lång erfarenhet och kompetens från arbete med exempelvis kommersiella avtal, arbetsrätt, transaktioner, compliance och processer.

Kontakt