ScandiCapital AB

ScandiCapital är en oberoende finansiell rådgivare som specialiserar sig på finansiering av större investeringar inom industri och infrastruktur. Vi skräddarsyr lösningar som skapar värde för både kund och finansiär. Stort närverk, en bred en bred palett av lån, egenkapitalprodukter och rådgivningstjänster ger kostnadseffektiva och robusta strukturer. I många projekt jobbar vi tillsammans med specialister inom olika områden och med global tillgång till finansiärer kan vi anpassa lösningarna till kunderna behov. Våra kunder är såväl offentliga operatörer som privata aktörer.

Kontakt