Solberga_Svart_Vit_Platta

Solberga station AB

Vi är expertkonsulter som bistår järnvägsföretag i att förbättra och utveckla sin verksamhet med inriktning på kompetensutveckling och problemlösning, i organisation och ledning, för grupp och individ. Från vision och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Våra kunder finns inom trafik, fordon och infrastruktur och vi arbetar med alla delar i ett företag. Vi ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Med det kan vi bidra till att er verksamhet blir effektivare, säkrare, roligare och lönsammare.

Vår verksamhet består av två delar:

  • Experttjänster, ex. kvalitetsrevision, utredning, verksamhetsutveckling/-optimering, säkerhetsstyrningssystem, grupputveckling, chefsstöd.
  • Utbildningar, ex. grund-/repetitionsutbildning för trafik-, växlings- och verkstadspersonal, kurs i truck, lyft, travers och personsäkerhet, utbildning arbetsmiljö och ledarskap samt framtagning av kurser åt kund.

Vi arbetar nära våra kunder, flexibelt och alltid företagsanpassat utifrån dina omständigheter, behov och önskemål. Vi värnar om att kunden uppnår sitt tänkta syfte med den tjänst som beställs av oss, att våra insatser ger mening och resultat i dina sammanhang. Vi bidrar med såväl olika perspektiv som möjligheter och lösningar. Vi ger dig vårt absolut bästa.

Vi arbetar över hela Sverige, fysiskt och digitalt, där du är där finns vi. När du vill mer – ring oss!

Kontakt