Stockholmskonsulterna AB

STHK är ett konsultföretag som stöttar våra kunder genom hela järnvägssystemets livscykel, från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och effektivt genomförande. Våra konsulter är seniora med lång erfarenhet inom järnväg, signalsystem och fordon. Vi jobbar både med mark- och fordonssystem.

Vårt bidrag kan ske i olika former:

  • Konsultuppdrag

Någon eller några av våra konsulter tar plats i en organisation och bidrar med kompetens, erfarenhet och nätverk. Våra konsulter har olika profiler men gemensamt för dem är den långa erfarenheten och stora kunskapen inom järnväg.

  • Utredningar och förstudier

Med vår kunskap om marknaden skapar vi beslutsunderlag för att göra rätt tekniska vägval och introducera system på ett effektivt sätt. Exempel på detta är kunder som behöver ta fram strategier kring sin framtida fordonsflotta.

  • Systemintroduktion

Att introducera ett nytt system och få det att fungera och samverka med omgivningen är vår hemmaplan. Förutom själva tekniken involverar vårt arbete de minst lika viktiga områdena affär, människa, organisation och process. Ett exempel på systemintroduktion är ETCS-system i järnvägsfordon, där vi hjälper till med kravställning, upphandling, godkännande, idrifttagning med mera.

Kontakt

  • Företagsnamn: Stockholmskonsulterna AB
  • Adress: Sankt Eriksgatan 63B
  • Postnummer och ort: 112 34 Stockholm
  • Webbplats: sthk.se
  • Kontaktperson: John Adolfsson
  • Telefonnummer: 0708305218
  • E post: john.adolfsson@sthk.se