U-lift AB

Vi är ett företag som under mer än 30 år levererat produkter som möjligör resande för rörelsehindrade personer på tåg-, buss-, färdtjänst- och taxitrafik. Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och tillförlitlighet.

Vi är just nu 17 medarbetare och flera nära knutna samarbetsparter. Vi omsätter strax över 50 Msek och har en tillväxt på ca 15% per år.

Kontakt

  • Företagsnamn: U-lift AB
  • Adress: Värmansmålavägen 11
  • Postnummer och ort: 372 77 Backaryd
  • Webbplats: u-lift.se
  • Kontaktperson: Mattias Olsson, VD
  • Telefonnummer: +46457450654
  • E post: Mattias.Olsson@u-lift.se