Voith Turbo AB

Voith är en teknologikoncern med hela världen som arbetsfält. Den breda portföljen med anläggningar, produkter och industriella tjänster levererar energi, olja och gas, papper, råvaror samt transport och fordon till fem viktiga marknader över hela världen.

Transport och fordon:
Det transporteras mer och mer gods över hela världen och allt fler människor reser eller pendlar till sin arbetsplats. I metropolerna satsar man på intelligenta kollektivtrafiklösningar och fjärrtrafikrutter bildar ett nät över hela världen. Voith stöder dessa utvecklingar genom innovativa och hållbara lösningar.

Kontakt

  • Företagsnamn: Voith Turbo AB
  • Adress: Box 8315
  • Postnummer & Ort: 163 08 Spånga
  • Webbplats: voith.com
  • Kontaktperson: Sverker Hoflin
  • Telefon:
  • E-post: sverker.hoflin@voith.com