WSP Sverige AB

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 500 kontor i 40 länder där 36 500 personer arbetar varav omkring 3 700 av dessa arbetar i Sverige.
WSP har nyligen startat upp en avdelning inom spårfordon, drift, underhåll och affärsrådgivning. Med denna avdelning blir WSP en komplett leverantör av tjänster inom järnvägsbranchen; från infrastruktur till signalsystem och fordon.

Kontakt

  • Företagsnamn: WSP Sverige AB
  • Besöksadress: Arenavägen 7
  • Postnr och ort: 121 88 Stockholm
  • Webbplats: wspgroup.se
  • Kontaktperson: Per L Larsson
  • Telefon: 070-226 2270
  • Epost: per.l.larsson@wsp.com