Swedtrains syn på ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem som ersätter en sliten anläggning och underlättar trafik mellan länder.

  • Swedtrain stödjer Trafikverkets införandeplaner av ett modernt signalsystem
  • ERTMS utgör tillsammans med andra satsningar som tex höghastighetsbanor en viktig roll i att modernisera järnvägen och utöka dess kapacitet.
  • ERTMS är den nya signalstandarden för den europiska järnvägen och systemet har under de senaste åren utvecklats till ett stabilt operativt funktionellt signalsystem. Sveriges fyra ERTMSbanor i norra Sverige påvisar en väsentlig bättre tillgänglighet än befintliga banor med ATC system.
  • En upprustning av nuvarande signalsystem med ATC skapar inte förutsättningar för en utveckling av den svenska järnvägen.
  • Tekniken är mjukvarubaserad vilket innebär att den kan uppdateras och förbättras kontinuerligt med drifterfarenheter från Sverige och andra länder.
  • Kostnader för underhåll minskar och tillförlitligheten ökar tack vare mindre mängd utrustning längs banan med färre kablar och större andel radiobaserad kommunikation.
  • Våra Grannländer Norge och Danmark installerar nu ERTMS nationellt.

 

Mer information om ERTMS och införandeplan i Sverige hittar du Trafikverkets hemsida här