Nyheter


Claes på live på teams

Claes Lindholtz på Swedtrain Tech & Future

Det nya seminarie- och möteskonceptet ska lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med talare både från vår och andra branscher.

European Year of Rail

2021: European year of Rail

Bara 7 % av EUs invånare väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 % av allt gods fraktas på

Minglare

Swedtrains praktikprogram 2021 – vill ni vara medarrangörer?

Nu undrar vi om ert medlemsföretag vill vara med i Swedtrains praktikprogram 2021? Planen är att vi, liksom tidigare, arrangerar

Teknik. Foto: PIRO4D från Pixabay

Swedtrain svarar Trafikverket om järnvägens framtid

Swedtrain är tacksamma över att blivit tillfrågade och tackar för inbjudan att lämna vårt remissvar. Vi är även tacksamma för

Fast train

Swedtrain Tech and Future

Med vårt nya koncept vill vi inspirera om nya lösningar och sätt att arbeta. Under våren börjar vi med digitala seminarier,

Örebro Euromaint

Kartläggning av kompetensbehovet

En av järnvägsbranschens största utmaningar är kompetensförsörjningen och flera olika initiativ pågår för att matcha företagens rekryteringsbehov. Vi tar nu

Test av automatkoppel

Nu testas automatkoppel för godsvagnar i Luleå!

Testerna, som utförs under Trafikverkets ledning med stöd av bland annat RISE och Green Cargo, är en del i EU:s

Thomas Eneroth live

Swedtrain gav synpunkter till infrastrukturministern

Den 16–17 december bjöd infrastrukturminster Thomas Eneroth in till digitala remissmöten för att motta synpunkter från regioner och näringsliv på

Swedtrain möte

Vad hände i Swedtrain under ett annorlunda år?

Möten – både fysiska och digitala Under året har Swedtrains medlemmar träffats fysiskt såväl som digitalt. Efter att ha ställt

Aron Norén

Järnvägsbranschen – tekniskt utmanande och intressant ur ett miljöperspektiv

Spännande ur flera perspektiv Jag valde att söka Swedtrains praktikprogram för att jag ville lära mig mer om tågbranschen, säger