Nyheter


Alstom tecknar det första kontraktet för batteridrivna regionaltåg i Tyskland

2014 skrev Alstom ett kontrakt med VMS för leverans av 29 Coradia Continental elektriska regionala tåg (EMU). Myndigheterna efterfrågade batteridrivna

Första sträckan i Danmark med komplett ERTMS-lösning från Alstom nu i kommersiell drift

Danmark håller på att ersätta sitt nuvarande signalsystem för järnväg med ETCS nivå 2 baslinje 3 för att öka passagerarkapaciteten

KTH Rapport: Höghastighetsbanor – En investering för hållbart resande och godstrafik

Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal vid Avdelningen för Transportplanering har sammanställt en rapport som bland annat diskuterar några av de punkter

Uppskattad presentation under avslutningen av Swedtrains praktikprogram

Under sommaren har tre studenter praktiserat under totalt 9 veckor hos Swedtrains medlemmar WSP, ALSTOM TRANSPORT och EuroMaint AB.  Fredagen

Euromaint: Praktikanter i Hagalund från Swedtrains praktikprogram

Progammet pågår mellan 10 juni och 16 aug och är 9 veckor långt. Just nu har vi tre praktikanter från

SvD Debatt: Alldeles för få utbildas inom järnvägsyrken

Den nationella transportplanen 2018–2029 ska rusta Sveriges järnvägar. Drygt 700 miljarder kronor satsas på infrastrukturen, varav 125 miljarder går till drift

DI Debatt: Avledningsmanöver från Stockholms Handelskammare

Därtill är klimatutmaningen en av vår tids största utmaningar och all diskussion om framtiden måste förhålla sig till hur vi

Swedish railway industry and global evolution of digital signalling systems

Article from Global Review: 190610 The birth of the microprocessor: A quantum leap In today’s modern society, computer-based technology can

SweMaint övertar Midwaggons godsvagnsunderhåll i Ånge.

– Kraven på oss som underhåller och reparerar godsvagnar ökar successivt från både myndigheter och vagnägare. För att leva upp

Branschgemensam satsning ska få fler unga att välja järnvägen

Med en historiskt stor satsning på järnvägen de kommande decennierna krävs att det finns tillräckligt med kompetens för att bygga