Nyheter


Oscar Jonsson och Caroline Hägglund

Studie om tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar vinnare av Swedtrains tävling för bästa examensarbete!

”Järnvägen är ett integrerat system där driftstörningar kan bli oerhört kostsamma. Att på ett tidigt stadium identifiera potentiella störningskällor så

Tågbranschen ställer om, inte in

Swedtrain arrangerar tillsammans WSP, Atkins, Sweco, Alstom och MTR ett gemensamt praktikprogram som i rådande läge ställs om till digitalt,

Gabriel Modéus – ny generalsekreterare i Swedtrain

Gabriel arbetar sedan fem år tillbaka på Teknikföretagens Branschgrupper där Swedtrain har sitt kansli. Förutom den nya rollen på Swedtrain

Swedtrain ställde om till digitalt årsmöte

Förutom själva vårmötet (innehållandes års- och medlemsmöte) fick vi även ett par presentationer. Först presenterade vår medlem WSP en väl

Alstom tecknar det första kontraktet för batteridrivna regionaltåg i Tyskland

2014 skrev Alstom ett kontrakt med VMS för leverans av 29 Coradia Continental elektriska regionala tåg (EMU). Myndigheterna efterfrågade batteridrivna

Första sträckan i Danmark med komplett ERTMS-lösning från Alstom nu i kommersiell drift

Danmark håller på att ersätta sitt nuvarande signalsystem för järnväg med ETCS nivå 2 baslinje 3 för att öka passagerarkapaciteten

KTH Rapport: Höghastighetsbanor – En investering för hållbart resande och godstrafik

Professor Emeritus Bo-Lennart Nelldal vid Avdelningen för Transportplanering har sammanställt en rapport som bland annat diskuterar några av de punkter

Uppskattad presentation under avslutningen av Swedtrains praktikprogram

Under sommaren har tre studenter praktiserat under totalt 9 veckor hos Swedtrains medlemmar WSP, ALSTOM TRANSPORT och EuroMaint AB.  Fredagen

Euromaint: Praktikanter i Hagalund från Swedtrains praktikprogram

Progammet pågår mellan 10 juni och 16 aug och är 9 veckor långt. Just nu har vi tre praktikanter från

SvD Debatt: Alldeles för få utbildas inom järnvägsyrken

Den nationella transportplanen 2018–2029 ska rusta Sveriges järnvägar. Drygt 700 miljarder kronor satsas på infrastrukturen, varav 125 miljarder går till drift