Nyheter


Tåg på räls i skogen

Järnvägsdagen 2021-Save the date

Det är dags att sluta utreda. Det är hög tid att sätta planerna i verket. Att använda den nya tekniken

KDx60b_centralbron_15973 Foto Kasper Dudzig

Ny mötesplats för rälsbunden trafik 2023 på Stockholmsmässan

Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera en ny mötesplats, med konferens och utställning,

Tåg

Predge AB – ny medlem i Swedtrain

I samband med att de blev medlemmar fick vi möjlighet att ställa Bengt Jonsson, som är vd på Predge, några

Railway woman

Flexiwaggon på Swedtrain Tech & Future

Flexiwaggon erbjuder en produkt baserad på transporter av lastbilar via järnväg som innebär noll i utsläpp. Idén, säger Hanna, dök

Ansiktsmasker - corona minska smittspridning

Hur kan vi minska risken för smittspridning?

  Medlemmar i Swedtrain har efterfrågat erfarenhetsutbyte kring hur olika organisationer arbetar med att minska risken för smittspridning. Detta då

Solberga station

Solberga station AB – ny medlem i Swedtrain

Solberga station beskriver att de har fokuserat sin verksamhet på några områden och tar in underkonsulter, inom sitt nätverk, som

Järnvägsdagen 2021

Vill ni vara medarrangörer till Järnvägsdagen 2021?

Att vara medarrangör på Järnvägsdagen innebär att: Ni får två fribiljetter En utställarplats – ett ståbord med plats för en

Claes på live på teams

Claes Lindholtz på Swedtrain Tech & Future

Det nya seminarie- och möteskonceptet ska lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med talare både från vår och andra branscher.

European Year of Rail

2021: European year of Rail

Bara 7 % av EUs invånare väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 % av allt gods fraktas på

Minglare

Swedtrains praktikprogram 2021 – vill ni vara medarrangörer?

Nu undrar vi om ert medlemsföretag vill vara med i Swedtrains praktikprogram 2021? Planen är att vi, liksom tidigare, arrangerar