Nyheter


Alma Bäckman

En lärorik och givande sommar på praktikprogrammet

Spännande projekt och nya insikter Vad fick dig att ansöka om en plats på praktikprogrammet? Jag sökte mig till Swedtrains

Simon

Lärorikt att besöka depåer och olika verksamheter

Mitt namn är Simon Wikström och jag läser just nu mitt fjärde år på KTH. Här går jag på masterprogrammet

Digitalt konferens

Seminarium om forskning inom järnväg och vårt andra öppna styrelsemöte

Efter ett kort välkomnande av Swedtrains generalsekreterare Gabriel Modéus tog Sebastian Stichel, föreståndare för KTH Järnvägsgruppen och ledamot i Swedtrains

Debatt i SvD: Slutreplik om elvägar

I vår replik tar vi upp att med rätt satsningar på befintliga järnvägar, parallellt med nya stambanor, kan vi skapa

”Det finns verkligen en plats för alla inom branschen”

Berätta om dig själv Mitt namn är Ormia Abdullah och jag pluggar för närvarande till civilingenjör på KTH. Jag är

Swedtrain debatterar elvägar i svd

Swedtrain debatterar i Svd om elvägar

Vår debattartikel, som finns att läsa här eller i dagens tidning, tar sin utgångspunkt i det uppdrag regeringen har gett

Praktikprogrammet; ”en snabbkurs i tågbranschen”

Varför valde du att söka dig till Swedtrains praktikprogram? Det som lockade mig till praktikprogrammet var möjligheten att praktisera på

Viktigt med en fri marknad

Swedtrain ställer sig bakom förslaget att Trafikverket bör äga och investera i maskiner då det kan leda till dyrare och

Automatkoppel stärker konkurrenskraften

En krönika om automatkoppel från CAF, DELLNER, VOITH och WABTEC Nu i dagarna installeras 16 stycken automatkoppel för godsvagnar från

Praktikprogram

I praktikprogrammet kan du göra skillnad

Berätta vem du är? Mitt namn är Pauline Korssell och jag är 23 år och uppvuxen i Täby. Jag studerar