Remissvar

160407 SWEDTRAIN remissvar Skolverket – Förslag till ämnesplaner för kurserna Ellära – spårfordon och Spårfordon

160331 SWEDTRAIN remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

160302 SWEDTRAINs remissvar till Trafikverkets förslag till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

150914 Swedtrains remissvar Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025_TRV 2015

150904 Remissvar angående delbetänkandet av utredningen om järnvägens organisation, Koll på anläggningen, SOU 2015:42

141105 SWEDTRAINs synpunkter till del 2 av Utredningen om Järnvägens organisation

140305 Förslag för konkurresnkraftgare godstransporter på järnväg

131107 SWEDTRAINs synpunkter till del 1 av Utredningen om Järnvägens organisation

131101 SWEDTRAINs remissvar Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet

130930 SWEDTRAINs remissvar Nationell plan för Transportsystemet 2014-2025

130419 SWEDTRAIN remissvar om EU-kommissionens förslag till 4:e järnvägspaket

1303 SWEDTRAINs remissvar om ”Förslag till plan för införande av ERTMS på korridor B i Sverige”

1209 SWEDTRAINs remissvar om Ramavtal för Infrastrukturkapacitet

090901 SWEDTRAINs remissvar Höghastighetsutredningen

1203 SWEDTRAINs remissvar kapacitetsutredningen del 2

110801 SWEDTRAINs remissvar kapacitetsutredningen del 1

110505 SWEDTRAINs remissvar EUs vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

090901 SWEDTRAINs remissvar Nationell plan för transportsystemet